Home > Projekty > Budowa > O projekcie > PRZEBUDOWA I REMONT MUZEUM I ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO

FE_IIS_UE_EFRR-COLOR-01

„OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ŚLĄSKA – PRZEBUDOWA I ZINTEGROWANY REMONT KONSERWATORSKI OBIEKTÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO ORAZ ADAPTACJA BIBLIOTEKI ARCHIDIECEZJALNEJ WE WROCŁAWIU”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

FUNDACJA DLA OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU rozpoczęła realizację projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska – przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu”. Jest to zintegrowany projekt inwestycyjny mający na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej Wrocławia oraz efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Muzeum Archidiecezjalne  we Wrocławiu jest jedną z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jedną z pierwszych  placówek  muzealnych we Wrocławiu. W Muzeum przechowywane jest ponad 5 tysięcy  zabytków o najwyższej klasie artystycznej i ponadregionalnym znaczeniu. Ważnym elementem uzupełniającym działalność Muzeum jest Biblioteka Archidiecezjalna. Gromadzone są w niej unikalne księgozbiory biblioteki kapitulnej, biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

Całość zespołu obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki znajduje się na obszarze uznanym za Pomnik Historii. Budynki Muzeum to zabytki architektury wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działania zaplanowane w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz poprawę warunków udostępnienia bezcennych zbiorów muzealnych i księgozbioru.

PLANOWANE EFEKTY

Zakres przedmiotowy projektu obejmie wykonanie przebudowy, prac konserwatorskich i instalacyjnych w trzech budynkach Muzeum oraz adaptację budynku Biblioteki Archidiecezjalnej wraz z ich wyposażeniem.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obiektach objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 44 100
  • Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem (osoby/rok) – 48 000
  • Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach – 8 etatów

Całkowita wartość projektu – 56 658 756 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 39 358 280 zł
Środki własne – 17 300 476 zł

Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci