Home > 2017 > Listopad

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa specjalistycznego sprzętu IT do przechowywania starodruków oraz ich skanów w formacie źródłowym oraz niezbędnego wyposażenia”

Nazwa projektu „Digitalizacja i udostępnienie cennych zasobów kulturowych Fundacji dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu” Numer projektu: RPDS.02.01.02-02-0025/16 Tytuł zamówienia Dostawa specjalistycznego sprzętu IT do przechowywania starodruków oraz ich skanów w formacie źródłowym oraz niezbędnego wyposażenia Termin składania oferty 30.11.2017...

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania „Przygotowanie do udostępniania i udostępnianie zasobów” w ramach projektu „Digitalizacja i udostępnienie cennych zasobów kulturowych Fundacji dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu” do...