Home > 2018

DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEKI KAPITULNEJ

Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu należy do najstarszych bibliotek na Śląsku. Jej powstanie tradycja wiąże z rządami legendarnego biskupa Urbana w 983 r., a zwłaszcza z fundacją walterowskiej szkoły katedralnej we Wrocławiu około 1150 r. Dokładniejsze wzmianki o istnieniu i...

„Spis z natury eksponatów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”

Data publikacji ogłoszenia 07-12-2018 Termin składania ofert 18-12-2018 Numer ogłoszenia 1153593 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wynagrodzenie ofertowe powinno zawierać uwzględniać wszelkie koszty związane z...

Ogłoszenie o zamówieniu – „Roboty budowlane”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu” ozn. postępowania: PZP.01.07.2018. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław REGON: 022003725 Telefon: +48 (71)...

Ogłoszenie o zamówieniu „Roboty budowlane”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu” ozn. postępowania: PZP.01.02.2018 I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław REGON: 022003725 Telefon: +48 (71)...

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna

Nazwa projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska – przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski obiektów muzeum archidiecezjalnego oraz adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu” Tytuł zamówienia Obsługa prawna projektu zintegrowanego „Ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska – przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski obiektów muzeum...