Home > 2018 > Luty

Ogłoszenie o zamówieniu „Roboty budowlane”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu” ozn. postępowania: PZP.01.02.2018 I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław REGON: 022003725 Telefon: +48 (71)...