Home > 2018 > Listopad

„Spis z natury eksponatów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”

Data publikacji ogłoszenia 07-12-2018 Termin składania ofert 18-12-2018 Numer ogłoszenia 1153593 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wynagrodzenie ofertowe powinno zawierać uwzględniać wszelkie koszty związane z...