Home > 2019 > Marzec

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, numer referencyjny: PZP.01.05.2019   Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania Odpowiedzi na pytania wykonawców I Odpowiedzi na pytania wykonawców II Odpowiedzi na pytania wykonawców III Odpowiedzi na...