Home > 2019 > Wrzesień

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia meblowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz montażem wyposażenia meblowego budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu,. Szczegółowy asortymentowy, ilościowy i jakościowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku „Opis wyposażenia meblowego”. Do pobrania: 29.10.2019 r. Informacja o udzieleniu zamówienia...