Home > Archive for Projekty

DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEKI KAPITULNEJ

Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu należy do najstarszych bibliotek na Śląsku. Jej powstanie tradycja wiąże z rządami legendarnego biskupa Urbana w 983 r., a zwłaszcza z fundacją walterowskiej szkoły katedralnej we Wrocławiu około 1150 r. Dokładniejsze wzmianki o istnieniu i...

PRZEBUDOWA I REMONT MUZEUM I ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO

„OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ŚLĄSKA – PRZEBUDOWA I ZINTEGROWANY REMONT KONSERWATORSKI OBIEKTÓW MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO ORAZ ADAPTACJA BIBLIOTEKI ARCHIDIECEZJALNEJ WE WROCŁAWIU” Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona...