Home > Przetargi > Archive for przetargi zakończone

Przetarg na roboty budowlane

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu informuje, że od dnia 26 lutego 2020 r. wszelkie informacje dotyczące zamówienia na roboty budowlane „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, oznaczenie postępowania (ID): PZP.01.02.2020, dostępne są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowtumski_wroc na stronie...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę systemu RFID

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu zabezpieczenia i ewidencji zbiorów w technologii RFID do Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu. Do pobrania: Informacja o udzieleniu zamówienia – 10.01.2020 r. Odpowiedzi na pytania – 3.01.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu 01 Oferta...

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO dotyczącego zadania „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”. Na podstawie art. 31b ustawy Prawo zamówień publicznych Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego zadania „Przebudowa...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia meblowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz montażem wyposażenia meblowego budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu,. Szczegółowy asortymentowy, ilościowy i jakościowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku „Opis wyposażenia meblowego”. Do pobrania: 29.10.2019 r. Informacja o udzieleniu zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane

Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”, numer referencyjny: PZP.01.05.2019   Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania Odpowiedzi na pytania wykonawców I Odpowiedzi na pytania wykonawców II Odpowiedzi na pytania wykonawców III Odpowiedzi na...

„Spis z natury eksponatów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”

Data publikacji ogłoszenia 07-12-2018 Termin składania ofert 18-12-2018 Numer ogłoszenia 1153593 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wynagrodzenie ofertowe powinno zawierać uwzględniać wszelkie koszty związane z...